ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រលឹមគ្រប់ឃុំ ...

រលឹមគ្រប់ឃុំ នៅខេត្តកណ្តាលកាលពីល្ងាចនេះ

0

កណ្តាល: នៅល្ងាចនេះ ថៃ្ងទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀង រលឹមគ្រប់ឃុំ នៅស្រុកមុខកំពូល ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល នៅឃុំជ័យធំ ឃុំសន្លុង ឃុំរកាជន្លឹង និងស្រុកអង្គស្នួល នៅឃុំខាងត្បូងសាលាស្រុក ខេត្តកណ្តាល ភ្លៀងរលឹមមួយសើមដី៕

 

មតិយោបល់