ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខ្យល់កន្ត្រាក...

ខ្យល់កន្ត្រាក់លាយភ្លៀងមួយមេបណ្តាលឲ្យរោងការមួយកន្លែងប៉ើងនៅ…

0

ក្រចេះ: ខ្យល់កន្ត្រាក់លាយភ្លៀងមួយមេបណ្តាលឲ្យរោងការមួយកន្លែងប៉ើង ដែលទីតាំងស្ងិតនៅជាប់បន្ទាយទាហ៊ាន ក្នុងខេត្តក្រចេះ៕

 

 

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.