ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបញ្ឈប់ការទ...

សូមបញ្ឈប់ការទិញ ឬប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់!! គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Resistance ស្តេចថ្នាំ លក់ផលិតផលឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរស ខុសច្បាប់

0

ភ្នំពេញ: សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យទូលំទូលាយផង ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសពត៌មាន ហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Resistance ស្តេចថ្នាំ កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថបំប៉នផ្លូវភេទ បុរសជាច្រើនមុខ ដោយគ្មានចុះបញ្ជិកា គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.