សូមជួយ Share ដើម្បីលើកទឹកពួកគេ!!! អបអរសាទរសិស្សកម្ពុជា ដណ្តើមបានមេដាយសំរឹទ្ធ៨គ្រឿង ក្នុងការប្រកួតប្រជែងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាស៊ានបូក៣ លើកទី៨

ភ្នំពេញ: អបអរសាទរ សិស្សកម្ពុជាដែលដណ្តើមបានមេដាយសំរឹទ្ធ៨គ្រឿង ក្នុងការប្រកួតប្រជែងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាស៊ានបូកបី លើកទី៨ ក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួន៨០នាក់ មកពីបណ្តាប្រទេសនៅប្រទេសអាស៊ាន កូរ៉េ ចិន និងស៊ុយអ៊ែត៕

មតិយោបល់