សូមជួយស៊ែរបន្តផង!

សេចក្តីជួនដំណឹង÷យងតាមផេក អធិកាតដ្ឋាន​ នគរបាលស្រុកបាភ្នំ បានឲ្យដឹងថា បងប្អូនដែលមកដើរលេងឡើងអ្នកតាមេសឈ្មោះ ចាន់ សាម៉ាក់ ដែលមានឈ្មោះក្នុងនេះស្រាប់បើបានដឹងនិងឃើញហើយសុំមេតាមកយកវិញផងតាមរយះលេខទូរសព្ទ០៣១៣៤៤៤៤០៧៕

 

មតិយោបល់