ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ ចេញសេក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងករណីគ្រោះរញ្ជួយដី ដែលអាចបង្កជារលកយក្សស៊ូណាមិ នៅក្នុងតំបន់៣

ម្សិលមិញនេះ ស្ថាន​ឯ​ក​អគ្គរាជទូត​កម្ពុជា​ ប្រចាំ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ បានចេញនូវ​សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ទាក់ទង​នឹង​ករណី​ ដែលប្រទេស​ជប៉ុន​មានគ្រោះរញ្ជួយដីក្នុងកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ ៦,៨ រិកទ័រ​ ដោយមាន​អត្ថន័យ​ និងខ្លឹមសារ​ទាំង​ស្រុង​ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់