នំធុងម៉ាក Magicalហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ត្រូវបានដកហូតបំផ្លាញចោល

ភ្នំពេញ: ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សកម្មភាពមន្រ្តីកាំកុងត្រូលផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញ ចុះប្រចាំការណ៏ទាំង ០៦ ។
ជាលទ្ធផលពុំឃើញ មានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ទេ បានរកឃើញទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់នៅផ្សារដើមគ នំធុងម៉ាក Magical ចំនួន ៩ ធុង ត្រូវបានដកហូតយកមករក្សាទុកដើម្បីបំផ្លាញចោលទៅតាមនិតិវិធី ៕

 

មតិយោបល់