ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្...

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យលិចផ្លូវពលរដ្ឋពិបាកធ្វើដំណើរ នៅក្រុងព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: តាំងពីព្រឹករហូតមកដល់នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានភ្លៀងច្រើនធ្វើឲ្យទឹកលិចផ្លូវពិបាក ក្នុងការធ្វើដំណើរ ត្រង់ម្ដុំមុខស្ដាក្រោនចម្ការស្ពៃ សង្កាត់លេខ៤ មិនទាន់ស្រកទៅវិញទេ៕

មតិយោបល់