ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបង្កើនការប...

សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន! មានភ្លៀង ខ្យល់ និងផ្គររន្ទះទាំងព្រឹក នៅខេត្តព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: តំបន់ខ្លះក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានភ្លៀង ខ្យល់ និងផ្គររន្ទះ (សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រ)៕

មតិយោបល់