ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តកំពង...

អ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺមានដឹងមូលហេតុនៃការរអាក់អួលចរន្តអគ្គិសនីហើយឫនៅ?

0

កំពង់ស្ពឺ: អគ្គិសនីកំពង់ស្ពឺ មានកិតិ្តយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនក្នុងខេត្តឲ្យបានជ្រាបថា នឹងមានការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្នតាមពេលវេលាម៉ោងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់