ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share ...

សូមជួយ Share ទើបធ្លាក់មកដល់ក្ដៅៗ! ពលរដ្ឋ អាចមកទទួលអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័បានហើយ

0

ឧត្តរមានជ័យ: ធ្លាក់មកដល់ហើយហុយៗ សូមអញ្ជើញបងប្អូន នៅសង្កាត់អូរស្មាច់ មកទទួលអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល សង្កាត់អូរស្មាច់ ដោយរង់ចាំប្រគល់ជូន ២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោង ឫទាក់ទងលេខទូរសព្ទ័ 016 777786 និង088 9991712 សេវាជូនដល់ខ្នងផ្ទះ៕

មតិយោបល់