ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ប្រធានមណ្ឌលស...

​ប្រធានមណ្ឌលសុខភាពជីខ្មា ឲ្យស្រ្តីដែលឈឺពោះគ្រប់ខែទៅរកពេទ្យផ្សេង កុំរំខានគាត់ ក្នុងម៉ោងការងារ ពេលនេះចេញបំភ្លឺហើយ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.