ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ!! ផ្លូ...

អុញនោះ!! ផ្លូវជាតិលេខ៤ អាចប្រឈមនឹងការលិចទឹកប្រសិនបើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៦ ខែសីហានេះ

0

ក្រសូងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ ផ្លូវជាតិលេខ៤ អាចប្រឈមមុខ នឹងការលិចទឹកប្រសិនបើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.