ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងធនធានទឹ...

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានថា……….

0

សេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា «បាតុភូតធម្មជាតិនេះ មិនមែនកើតឡើងតែចំពោះកម្ពុជាយើងទេ សូម្បីតែប្រទេសជឿនលឿន និងអភិឌ្ឍន៍ក៏មិនអាចជៀសរួចដែរ» សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីព័ត៌មាននេះ៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.