ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទឹកចិត្តបន្តិ...

ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចពីអជ្ញាធរជួយដល់ម្ចាស់PassAppដែលខ្យល់បក់បណ្តាលអោយរលំដើមឈើ សង្កត់លើ

0

ភ្នំពេញ: ម្ចាស់PassAppដែលខ្យល់បក់បណ្តាលឲ្យរលំដើមឈើ សង្កត់លើ កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បានមកទទួលថវិកាបន្តិចបន្តួចយកទៅជួសជុល លោក ឯក ឃុនដឿន ចំនួន១០ម៉ឺន និងលោកទិត្យ សាមឿន ១០ម៉ឺន៕

 

មតិយោបល់