ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណៈពេលនេះភ្លៀ...

ខណៈពេលនេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នៅខេត្តបាត់ដំបង

0

បាត់ដំបង: នៅថៃ្ងទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រសៀល មានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយមកខ្លាំង ក្នុងស្រុកមោងឬស្សី ស្រុកបាណន់ ស្រុករតន:មណ្ឌល ស្រុកសំឡូត និងក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង៕

មតិយោបល់