ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្ទេរភារកិច្ច...

ផ្ទេរភារកិច្ចលោកស្រីស៊ីម សុផាត

0

សៀមរាប:ផ្ទេរភារកិច្ចលោកស្រីស៊ីម សុផាត ពីអនុប្រធានអង្គភាពចុះបញ្ជី និងផ្តល់បណ្ណបើកបរយានយន្តឲ្យមកបំរើការងារនៅការិយាល័យកិច្ចទូទៅ នៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាប។
ព័ត៌មានលំអិតសូមអានលិខិតបងង្គាប់ការខាងក្រោម៖

មតិយោបល់