ត្រៀមៗ ដាច់ទឹកនៅខណ្ឌចំការមន និងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់