ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយ Share ...

សូមជួយ Share ឲ្យពួកគាត់បានឃើញផង! បងប្អូនមានក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ អញ្ជើញមកទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ…

0

ឧត្តរមានជ័យ: យោងតាមផេកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ បងប្អូនដែលមានក្នុងបញ្ជីឈ្មោះខាងក្រោម អញ្ជើញមកទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ឫទំនាក់ទំនង 088 33 00 537៕

មតិយោបល់