ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្លាំងនរគបាល...

កម្លាំងនរគបាលស្ទូចរថយន្តដែលចត នៅកន្លែងហាមចត

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ កម្លាំងប្រជាការពារបានចុះកាយសំរាមចេញពីមាត់លូ នឹងសហការជាមួយអធិការដ្ឋាននគរបាល ចុះស្ទូចរថយន្តមួយគ្រឿងចតចោលកន្លែងហាមចតលើជ្លូវ១១០ សង្កាត់ផ្សាដេប៉ូទី៣៕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.