ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការដ្ឋានស្ពាន...

ការដ្ឋានស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ នឹងចាប់ផ្តើមតម្លើងពុម្ពដែកកម្រាលតួស្ពាន កំពស់ពីកម្រាលកៅស៊ូថ្នល់ +៤.០០ម

0

យោងតាមផេករបស់បមន្ទីសាធារណកា និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះតទៅ ការដ្ឋានស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ នឹងចាប់ផ្តើមតម្លើងពុម្ពដែកកម្រាលតួស្ពាន កម្ពស់ពីកម្រាលកៅស៊ូថ្នល់ +៤.០០ម។
ដើម្បីសុវត្ថិភាព សូមបងប្អូនបើកបរយានយន្តមេត្តាដឹកទំនិញមិនត្រូវលើសកម្ពស់ +៤.០០មឡើយ ៕

 

មតិយោបល់