ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រុមការងារមន...

ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមន៍ពេលជំនន់ទឹកភ្លៀង

0

សៀមរាប: ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តសៀមរាប បានដឹកជញ្ជូនថ្មធំសម្រាប់រៀបចំច្រកថ្មដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងដែកដើម្បីត្រៀមលក្ខណ:អន្តរាគមន៍ពេលជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលកើតឡើងជាយថាហេតុក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប៕

មតិយោបល់