ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អគ្គិសនីកម្ព...

​អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតំបន់មួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី៨ដល់១១ខែកុម្ភៈខាងមុខ…

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៨,៩,១០និងទី១១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង៤រសៀល នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដែលមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់