ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ករណីភ្លៀងធ្លា...

ករណីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យខេត្តព្រះវិហារ លិចលង់ទាំងព្រឹក

0

ព្រះវិហារ: នៅថៃ្ងទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ព្រឹក មានការលិចភូមិឋាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន នៅក្នុងភូមិឆែបលិច និងភូមិឆែបកើត ឃុំឆែបមួយ ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ ។

ការលិចលន់នេះបណ្តាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងបរិមាណជាង ៩០មម៕

មតិយោបល់