ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដើម្បីបញ្ជៀសក...

ដើម្បីបញ្ជៀសការឆក់អតិថិជន ខណៈពេលមានទឹកជំនន់ខ្លាំង

0

ក្រចេះ: នៅថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារអគ្គិសនីក្រចេះ បានចុះពិនិត្យតាមគន្លងខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យម តង់ស្យុងទាប កែសម្រួលខ្សែបណ្ដាញ លើកប្រអប់ឡាំង ដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ការការពារខ្សែបណ្តាញរបស់EDC និងសុវត្តិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន បញ្ជៀសពីមហន្តរាយផ្សេង ៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុដោយសារទឹកជំនន់ ដែលបានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុក៕

មតិយោបល់