ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សមត្ថកិច្ចកំព...

សមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

0

ព្រះសីហនុ: គិតត្រឹមម៉ោង១១និង១៩នាទី ថ្ងៃទី ០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ អាកាសធាតុផ្ទៃមេឃអាប់អួរខ្លាំង ខ្សល់ បក់ កន្រ្តាក់ម្តងៗ បង្គួរនិងទឹករលកខ្ពស់បង្គួរ។

កម្លាំងនគរបាលទេសចរណ៍និងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវទឹក បន្តផ្សព្វផ្សាយណែនាំពីអាកាសធាតុ និងពង្រឹងគោលដៅ ។

សមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម។

មតិយោបល់