ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងធនធានទឹ...

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ខាងលេីសូមជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កេីនការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដេីម្បីចៀសវាងនូវគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកេីតមានឡេីងជាយថាហេតុ។
ព័ត៌មានលំអិតសូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួង៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.