ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សកម្មភាពបង្រៀ...

សកម្មភាពបង្រៀន និងប្រឡងយកបណ្ណបើកបរម៉ូតូកង់បីលើកទី៣ តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

0

ព្រះវិហារ: នៅថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ បានរៀបចម្ការបង្រៀន និងប្រឡងយកបណ្ណបើកបរម៉ូតូកង់បី (Pass App និងGrap) តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម(Online)លើកទី ០៣ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានបេក្ខជនសរុប ១៤នាក់ (ស្រី ០០នាក់) ក្នុងនោះ៖
-បេក្ខជនប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ចំនួន ១១នាក់
-បេក្ខជនប្រឡងធ្លាក់ ចំនួន ០០នាក់
-អវត្តមាន ចំនួន ៣នាក់។

“ចេះបើកបរយានយន្តច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវ គឺជាសីលធម៌មួយក្នុងចំណោមសីលធម៌ទាំង១០ របស់អ្នកបើកបរយានយន្ត ជាពិសេសបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍”៕

មតិយោបល់