ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទូកនៅលើទឹក ទឹ...

ទូកនៅលើទឹក ទឹកហូរកាត់ផ្លូវ កោះកុងអើយលិចហើយ!!!

0

កោះកុង: នៅព្រឹកថៃ្ងទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង បណ្តាលឲ្យទឹកលិចហូរកាត់ផ្លូវចូលទៅជ្រោយស្វាយ ឃុំជ្រោយ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង៕

មតិយោបល់