ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណៈពេលនេះភ្លៀ...

ខណៈពេលនេះភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ នៅខេត្តព្រៃវែង

0

ព្រៃវែង: នៅថៃ្ងទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ រសៀល ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ នៅស្រុកពាមរក៏ និងក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.