ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជួយ Share ផង!...

ជួយ Share ផង! មានអតិថិជនមកបង់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត ហើយភ្លេចកាបូបលុយ នៅរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

0

ភ្នំពេញ: មានអ្នកមកបង់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត បានភ្លេចកាបូបលុយ នៅវេលាម៉ោង០៨ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ។
ប្រសិនម្ចាស់កាបូបលុយបានដឹង បានឃើញ និងអ្នកស្គាល់ជួបប្រាប់គាត់ផង អាចអញ្ជើញមកទទួលយកវិញ នៅរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ។

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 012 229 385 សូមអរគុណ!!!

មតិយោបល់