ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្...

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផ្ទួនៗ បណ្ដាលឲ្យលិចឃុំចំនួន ២ នៅខេត្តសៀមរាប

0

សៀមរាប: កាលពីថៃ្ងទី ២១ និងទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់ៗគ្នា បណ្ដាលឲ្យទឹកឡើងដល់កម្រិត ១៤០.១ មម ធ្វើឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀង ព្រមទាំងមានការលិចលង់ ក្នុងឃុំដូនពែង និងឃុំចារឈូក នៅស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប៕

មតិយោបល់