ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនអញ្...

សូមបងប្អូនអញ្ជើញទទួលសត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីទាំងអស់គ្នា នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

0

ស្ទឹងត្រែង: សូមជម្រាបជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងទាំងអស់ អញ្ជើញទៅយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មី នៅតាមបណ្តាប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋានសង្គាត់ទាំង៤ ដែលនៅជិតមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។
១-ប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងត្រែងលេខទូរស័ព្ទ 097 999 4457។
២-ប៉ុស្តិ៍ស្រះឬស្សីលេខទូរស័ព្ទ 097 865 8938។
៣-ប៉ុស្តិ៍ព្រះបាទលេខទូរស័ព្ទ 097 740 0960។
៤-ប៉ុស្តិ៍សាមគ្គីលេខទូរស័ព្ទ 097 976 1789៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.