ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជនល្មើសដែលរំល...

ជនល្មើសដែលរំលោភបូកលើជនជាតិបារាំងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារហើយ

0

ករណីរំលោភបូកលើជនជាតិបារាំង កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ជនល្មើសត្រូវបានតុលាការចោតប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគាររួចរាល់ ៕

 

មតិយោបល់