ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ផ្តើមអនុវ...

ចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយ ត្រៀមអ្នកដែលជិះរថយន្ត និងម៉ូតូ ដែលគ្មានស្លាកលេខ

0

ថ្ងៃដំបូងនៃការអនុវត្តន៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ បានធ្វើការឃាត់រថយន្ត និងម៉ូតូមួយចំនួនដែលធ្វើចរាចរណ៍ដោយគ្មានស្លាកលេខនៅតាមដងផ្លូវ ដោយយកមករក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ និងធ្វើការផាកពិន័យ ដោយឲ្យម្ចាស់ទៅធ្វើស្លាកលេខរួចរាល់ទើបអនុញ្ញាតិឲ្យយកត្រឡប់ទៅវិញបាន

រថយន្តដែលមានបង្កាន់ដៃធ្វើស្លាកលេខត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានអនុញ្ញាតិឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាន៕

 

មតិយោបល់