ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនជួយ...

សូមបងប្អូនជួយស៊ែរបន្តរ! អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលធ្វើ បោះពុម្ពរួចហើយ

0

ត្បូងឃ្មុំ: នៅថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ មន្ត្រីជំនាញបានឲ្យដឹងថា ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងសួងដែលបានធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអំឡុងខែសីហា កញ្ញា តុលា បានបោះពុម្ពរួចរាល់ហើយ។ សូមប្រជាពលរដ្ឋមកទំនាក់ទំនង នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំងពីរសង្កាត់ ដើម្បីយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយកទៅប្រើប្រាស់៕

មតិយោបល់