ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗខណ្ឌមួយ...

ត្រៀមៗខណ្ឌមួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញ នឹងមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដោយមូលហេតុ…

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.