ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រយលានអត្ថន័យ ...

រយលានអត្ថន័យ ពុកគេពុកយើង…

0

ភ្នំពេញ: រយលានអត្ថន័យ ពុកគេពុកយើង ព្រោះតែតួនាទីភារកិច្ចត្រូវបំពេញ ចឹងហើយភាពអស់កម្លាំងងងុយដេកក៏ដើរតាមគ្រប់ពេលវេលាដែរ ដូច្នេះហើយក៏តម្រូវឲ្យគាត់សម្របខ្លួនតាមកាល:ទេស:ណាមួយមិនខាន តម្រូវឲ្យខ្លួនគាត់បំពេញក្នុងឥរិយាបថណាមួយ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចអត់បាន ហើយបន្តបំពេញកិច្ចការងារតាមដងផ្លូវជាមួយបងប្អូនពលរដ្ឋ ដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាចរាចរណ៍ពេលកកស្ទះដោយប្រការមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ៕

មតិយោបល់