ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រធានមន្ទីររ...

ប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកំពត ត្រូវដកចេញពីតំណែង ព្រោះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្ត

0

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់