ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បុគ្គលិកជាច្រ...

បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ នឹងគ្មានការងារ បន្ទាប់ពីអតីតសណ្ឋាគារ អ៊ីនធើខន់ ត្រូវបិទទ្វារលែងដំណើរការថ្ងៃស្អែកនេះ

0

ភ្នំពេញ: អតីតសណ្ឋាគារ អ៊ីនធើខន់ ដែលជាសណ្ឋាគារផ្កាយ៥ មានវ័យចំណាស់មួយ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បច្ចុប្បន្នប្តូរឈ្មោះទៅជា Great Duke នៅដើមឆ្នាំ២០១៨ នាពេលនេះ បានប្រកាសបិទទ្វារឈប់ដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ស្អែកនេះតទៅ។

បុគ្គលិកជាច្រើន ក្នុងសណ្ឋាគារនេះ នឹងអត់ការងារមួយរយ:៕

មតិយោបល់