ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រថយន្តដឹកជញ្ជ...

រថយន្តដឹកជញ្ជូនដី សម្ភារៈសំណង់ និងធុនធំគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៤៨ រយៈពេល ៤ថ្ងៃ

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់