ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានអ្នកបាត់អត...

មានអ្នកបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ កាតគ្រីម៉ូតូ លិខិតលក់និងទិញម៉ូតូ ទេអាចមកយកនៅប៉ុសិ៍្តនគរបាលរដ្ឋបាលក្រាំងពង្រ បាន

0

ភ្នំពេញ: មានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រើសបាន
១.អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
២.កាតគ្រីម៉ូតូ
៣.លិខិតលក់និងទិញម៉ូតូ
បានយកមកប៉ុសិ៍្តនគរបាលរដ្ឋបាលក្រាំងពង្រ(ផ្លូវជាតិលេខ៣)ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ បើបងប្អូនណាជាម្ចាស់អាច ទាក់ទងមកយកបាន សូមអរគុណ៕

 

មតិយោបល់