ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ Update៖ ចំនួន...

Update៖ ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាក់រលំអគារគឺ ៣៦នាក់ ស្រី ១៤នាក់

0

កែប: យោងតាមផេកគណ:កម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹង គិតមកដល់ម៉ោង ១១និង២៩នាទីព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ចំនួនជនរងគ្រោះសរុប ៥៩នាក់ (ប្រុស៣៧ ស្រី២២) របួស២៣នាក់ (ប្រុស១៥នាក់ ស្រី៨នាក់) ស្លាប់៣៦នាក់ (ប្រុស ២២នាក់ ស្រី ១៤នាក់)
តាមការសរុបរួមគឺនឹងលែងមានសាកសពទៀតហើយ៕

មតិយោបល់