ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខ្យល់កន្រ្តាក...

ខ្យល់កន្រ្តាក់ និងភ្លៀង បំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខូចខាតជាច្រើនខ្នង

0

បាត់ដំបង: នៅថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មានករណីភ្លៀងលាយឡំខ្យល់កន្ត្រាក់ បណ្ដាលឲ្យរលំ និងរបើកដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៣២ខ្នង កើតឡើងចំនួនស្រុកគឺដូចខាងក្រោម៖
– ស្រុកបវេល រលំ ១ខ្នង និងរបើកដំបូលចំនួន ២៤ខ្នង)
– ស្រុកបាណន់ ប៉ើងដំបូលចំនួន ១ខ្នង
– ស្រុកសង្កែ រលំទាំងស្រុង ចំនួន ១ខ្នង និងរបើកដំបូលចំនួន ៤ខ្នង
– ស្រុកភ្នំព្រឹក របើកដំបូលចំនួន ១ខ្នង៕

មតិយោបល់