ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បើបងប្អូនមានប...

បើបងប្អូនមានបញ្ហា អាចសុំការអន្តរាគមន៍ភ្លាម មានលេខទាក់ទងអធិការនគរបាលក្រុង / ស្រុក ទូទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

0

កំពង់ឆ្នាំង: យោងតាមផេកអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំង បានបង្ហោះសារជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនក្នុងបណ្តាញហ្វេសប៊ុកជ្រាបថា ខាងក្រោមនេះ ឈ្មោះ និងលេខទូរសព្ទ លោកអធិការនគរបាលក្រុង / ស្រុក ទាំង០៨ ទូទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៕

មតិយោបល់