ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ករណីបាត់ក្មេង...

ករណីបាត់ក្មេងកាលពីយប់ម៉ោងប្រហែល ១០យប់ នៅក្រុងបាត់ដំបង

0

បាត់ដំបង: កាលពីវេលាម៉ោងប្រហែលជាង ១០យប់ មានករណីបាត់ក្មេងពីត្រង់ចំណុចផ្លូវលេខ១ ក្រុង/ខេត្តបាត់ដំបង ប្រសិនបើមានបងប្អូនណាឃើញក្មេងដូចក្នុងរូបខាងក្រោមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 957 4128៕

មតិយោបល់