ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបឋម: ប...

ព័ត៌មានបឋម: ប្រទះឃើញសាកសពច្រកក្នុងបាវនៅមាត់ទឹក ក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ

0

ភ្នំពេញ: វេលាម៉ោង៦ ល្ងាចថ្ងៃទី២៧ មករា ២០២០ ប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញសាកសពច្រកក្នុងការ៉ុងនៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ មិនទាន់ដឹងមូលហេតុ។

មតិយោបល់