ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីបំភ្លឺ...

សេចក្តីបំភ្លឺខេត្តសៀមរាបពុំមានជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (2019-nCoV)បើគិតត្រឹមវេលាម៉ោង៥និង០០នាទី

0

សេចក្តីបំភ្លឺខេត្តសៀមរាបពុំមានជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (2019-nCoV)បើគិតត្រឹមវេលាម៉ោង៥និង០០នាទី ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចក្នុងលិខិតសេចក្តីបំភ្លឺខាងក្រោម ៖

 

មតិយោបល់