ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំបូន្មានសម្រ...

ដំបូន្មានសម្រាប់អ្នកដំណើរទៅ ឬត្រទ្បប់មកពីប្រទេសចិន

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកនាកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង បានជូនដំណឹងសូមឲ្យបងប្អូនអនុវត្តន៏ តាមសារអប់រំភ្ជាប់មកជាមួយនេះ​ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងលេខ​ ១១៥​៕

មតិយោបល់