ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានឯកសារទាំងន...

មានឯកសារទាំងនេះ អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខេត្ត អាចធ្វើផ្លាកលេខភ្នំពេញបានហើយ

0

ភ្ណំពេញ: យោងតាមផេកសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានឲ្យដឹងថា តាមប្រកាស២៦២ ប្រ.ក.សក.ដជគ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ម្ចាស់រថយន្តមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខេត្ត ហើយចង់បានផ្លាកលេខភ្នំពេញ ទាល់តែម្ចាស់រថយន្តនោះមានអាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅភ្នំពេញ។ ដូចនេះគាត់ត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ភ្ជាប់មកជាមួយសៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ដើម្បីជាឯកសារអម ក្នុងការចុះបញ្ជីរថយន្ត។

បញ្ជាក់៖ អត្តសញ្ញាណបណ្ណខេត្តក៏អាចទិញផ្លាកលេខកម្ពុជាបានដែរ៕

មតិយោបល់